Tel: 86-020-86300303
86-020-31680611
Fax : 86-020-86302661
Di Động: 86-13226432180
QQ: 471019090
Yahoo: qupin321
Skype: qupin2007
MSN: qupin888@hotmail.com
Liên hệ : 瞿先生

© CTY TNHH MẬU DỊCH CỬU LINH.
Tel: 86-020-86300303 86-020-31680611 Fax: 86-020-86302661 Di Động: 86-13226432180
QQ: 471019090  Yahoo: qupin32  Skype: qupin2007  MSN: qupin888@hotmail.com Liên hệ: 瞿先生